5. การจัดการรังไข่และการดูแลไข่ฟัก

# จัดหารังไข่ให้เหมาะสม เช่น กระบุงไม้ไผ่ หรือ รังไม้ เป็นต้น
# จัดหาวัสดุรองรังไข่ให้เหมาะสม ต้องเป็นวัสดุที่แห้ง นุ่ม ไม่มีไร เช่น ใบตะไคร้ ฟางข้าว หญ้า ใบสน เป็นต้น
# ตำแหน่งการวางรังไข่ ควรวางในที่ร่ม แสงน้อย ฝนไม่สาด แดดส่องไม่ถึง เอียงประมาณ 50 องศา เพื่อให้
แม่ไก่ขึ้นลงได้ง่าย
# ควรให้แม่ไก่ฟักเฉพาะไข่ที่ดี หากพบ ไข่เปลือกบาง ไข่แฝด ไข่ผิดรูป ไข่สกปรก ไข่จิ๋ว และไข่บุบร้าว
ให้คัดออก และบันทึกข้อมูล
# การส่องไข่ลมออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟัก จะส่องเมื่อไข่ฟักมาแล้ว 14 วัน
# บริเวณที่ฟักไข่ ต้องเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน แสงสลัว ๆ จะทำให้แม่ไก่มีสมาธิในการฟักดี เปอร์เซนต์
ฟักจะสูง

บริเวณที่ฟักไข่ แม่ไก่กำลังฟักไข่
  แม่ไก่เลี้ยงลูก
แม่ไก่ฟักไข่่   แม่ไก่เลี้ยงลูก

ข้อควรระวัง : กรณีที่มีไรรบกวน ให้ใช้เซฟวิ่นโรยลงบนไข่และรังไข่

** คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านเนื้อหาในหัวข้ออื่น

หมายเหตุ : เทคนิคการเลี้ยงต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้เลี้ยงต้องการ