การเลี้ยงไก่ชนออกแข่งขัน

ไก่ชนหากเปรียบกับคนก็เหมือนนักมวย ต่างกันตรงที่ไก่ชนมีเชิงชนติดตัวมาโดยสายเลือด แต่นักมวยเรียนรู้ เชิงมวยด้วยการฝึกหัด การเอาคนมาชกมวยโดยไม่ผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนนั้นย่อมมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะ
ดังนั้นนักมวยจึงต้องฝึกซ้อม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผลเดียวกันไก่ชนจึงต้องมีการฝึกซ้อม
ปล้ำนวมและออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพละกำลัง และมีความอดทน

การเลี้ยงไก่ชนออกแข่งขันจะใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ หรือ 86 วัน (คัดไก่เลี้ยง-ฝึกซ้อม-ออกชน) โดยมี
โปรแกรมหลักๆ ดังนี้คือ

1 ปล้ำ 1 ยก ยกละ 10 นาที
2-8 พัก
9 ปล้ำ 1 ยก ยกละ 20 นาที
10-19 พัก
20 ปล้ำ 1 ยก ยกละ 20 นาที
21-28 พัก
29 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
30 พัก
31 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
32 พัก
33 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
34 พัก
35 ปล้ำ 2 ยก ยกละ 25 นาที
36-43 พัก
44 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
45 พัก
46 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
47 พัก
48 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
49 พัก
50 ปล้ำ 2 ยก ยกละ 25 นาที
51-58 พัก
59 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
60 พัก
61 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
62 พัก
63 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
64 พัก
65 ปล้ำ 2 ยก ยกละ 25 นาที
66-73 พัก
74 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
75 พัก
76 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
77 พัก
78 ลงนวม 2 ยก ยกละ 25 นาท
79 พัก
80 ลงนวม 2 ยก ยกละ 25 นาท
81 พัก
82 ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท
83-85 พัก
86 นำออกแข่ง

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพตัวไก่ และขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมโปรแกรม

รวมการฝึกซ้อมไก่จากโปรแกรมนี้ ไก่จะปล้ำได้ทั้งหมด 10 ยก และลงนวมอีก 16 ยก ก็ถือว่าแข็งแกร่งพร้อม
ที่จะออกต่อสู้ในสนามแข่งขันต่อไป

การฝึกซ้อมไก่ชนนั้น อาจจะมีวิธีการและหลักการบางอย่างแตกต่างกันไปบ้าง แล้วแต่ความเชื่อถือของผู้ฝึก
หรือเจ้าของซุ้มแต่ละคนแต่ในหลักใหญ่ๆ แล้ว มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน แบ่งออกได้ตามวิธีการต่างๆ ดังนี้

** คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านการฝึกซ้อมไก่ชน ตามวิธีการต่างๆ