ทุ่มงบหนึ่งแสนบาท ซื้อไก่ชนพันธุ์ดีแจกเกษตรกร
13-Sep-2011
 
   
 

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554   นายสมยศ  รัตนปริยานุช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้จัดงบประมาณ 100,000 บาท

สั่งซื้อไก่ชนพันธุ์ดี จากฟาร์ม ศ.เอกเจริญ จำนวน 100 ตัว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ใน "โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน (ไก่ชน)"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป