ไก่ชนเป็นหวัด แล้วท้องเสีย ขี้เขียว ขี้ขาว ได้อย่างไร
20-Aug-2012
 
   
 

          โรคหวัด เป็นโรคทางระบบหายใจ พบในไก่ทุกอายุ และมักพบมากในฤดูหนาว หรือช่วง

อากาศเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่โรคหวัดจะเกิดจากเชื้อไวรัส และมีบางครั้งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ได้เหมือนกัน

 

          อาการป่วย 

          อาการของหวัดที่สังเกตง่ายๆ คือ มีน้ำมูกใสๆ ไหลออกทางจมูก น้ำตาไหลเล็กน้อย

ต่อมาน้ำมูกจะค่อยๆ ข้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จับเป็นคราบอยู่ที่รูจมูกทั้งสองข้าง ไก่แสดงอาการ

หายใจลำบาก หายใจดัง โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะได้ยินชัดเจน หรือมีอาการไอหรือจามบ่อยๆ

 

          ถ้าเป็นอย่างรุนแรง ไก่จะแสดงอาการหน้าและตาบวม ตาบวมปิด น้ำตาไหลมาก ถ้าไม่ได้

รับการรักษาให้หายขาด จะมีก้อนหนองสีเหลืองคล้ายเนยแข็งเกิดขึ้นที่แยงหัวตา และในช่องปาก

และอาจทำให้ไก่ตาบอดได้

 

          “เมื่อเชื้อหวัดตกลงไปในกระเพาะหรือลำไส้ ไก่จะมีอาการท้องเสีย ขี้เขียว ขี้ขาว ซึ่งเป็น

โรคในระบบทางเดินอาหาร เป็นอาการของไก่ที่ติดเชื้อแบคทีเรียจำพวก ซัลโมแนลล่า ซ้ำเติม

เข้าไปอีก”

 

          การควบคุมรักษา โรคหวัดไม่มียาหรือวัคซีนเฉพาะสำหรับป้องกัน การรักษานั้นขั้นแรกให้

รีบคัดไก่ที่ป่วยออกจากเล้าเพื่อรักษาต่างหาก จะช่วยลดการติดต่อของโรคไปยังไก่ตัวอื่นได้มาก

 

          อย่าให้เล้าแฉะ อย่าให้ไก่อยู่แน่นเกินไป ให้มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ร้อนหรือเย็นจัดเกินไป

 

          มาตรการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การเลี้ยงไก่ในโรงเรือนที่ห่างจากกัน การเลี้ยงไก่ควรจะเป็น

ไก่อายุรุ่นเดียวกันในชุดเดียวกัน และห้ามนำไก่โตจากข้างนอกเข้ามาในฟาร์มอย่างเด็ดขาด 

การสุขาภิบาลและการเลี้ยงดูที่ดีจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันโรคนี้ได้

 

          โดยปกติ โรคหวัดมักจะระบาดรุนแรงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง แม้ว่าโรคนี้จะไม่ทำ

อันตรายไก่ให้ถึงตายได้ก็ตาม แต่จะทำให้สุขภาพของไก่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ อาจมีโรคอื่นแทรก

ได้ง่าย ถ้าไก่ตัวใดตัวหนึ่งเป็น จะทำให้โรคระบาดติดต่อกันได้เร็วมาก การเจริญเติบโตของ

ไก่จะชะงักทันที น้ำหนักจะลดลง เสียเวลาเลี้ยงเพิ่มขึ้น

 

          ส่วนยาที่ใช้และได้ผลดี คือ ยาเอวีซิน+บี12   3เอ็กซ์ ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการศึกษา

ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตรมาเพื่อรักษาไก่ชนโดยเฉพาะ ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรค

ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบของไก่  ลักษณะเป็นยาผงสีเหลืองออก

สีเขียว ปนกับผงสีแดงเล็กน้อย สรรพคุณ รักษาโรคติดเชื้อตามอวัยวะต่างๆ เช่น โรคระบบทาง

เดินหายใจ (หวัด ตาลมูก คอครอก ตาเจ็บ) ระบบทางเดินอาหาร (ท้องเสีย ขี้เขียว ขี้ขาว) และ

ลำไส้ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และจะช่วยลดอัตราการตายของลูกไก่ มีวิตามิน บี12 ช่วยบำรุง

ร่างกาย ลดอาการเครียดหลังจากทำวัคซีน  หรืออาการเปลี่ยนแปลง  เป็นยาสำหรับละลายน้ำ

ให้ไก่กินติดต่อกัน 3-5 วัน เพื่อป้องกันและรักษา 

 

By  gonuy@hotmail.com