ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ Contact us

ไก่ชน

ฟาร์มไก่ชนซีพี

เรียงลำดับตาม :
AG3469
AG3469 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

17Yok(Tyson)-Thaksin Birth 29/09/2021

AG2377
AG2377 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

17Yok(Tyson)-Thaksin Birth 02/01/2022

AG2476
AG2476 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

17Yok(Tyson)-Thaksin Birth 07/02/2022

AG2375
AG2375 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

17Yok(Tyson)-Thaksin Birth 02/01/2022

AG2334
AG2334 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

17Yok-Thaksin Birth 16/12/2021

AG2373
AG2373 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

17Yok(Tyson)-Thaksin Birth 02/01/2022

AG4605
AG4605 bite the shoulder, hit the body, hit the back
bite the shoulder, hit the body, hit the back

Dumjohkroh-Thao40000 Birth 24/05/2022

AG2230
AG2230 bite the shoulder, hit the body, hit the back, duck
bite the shoulder, hit the body, hit the back, duck

Dumjohkroh-Sam*ieow Birth 27/12/2021

AG2493
AG2493 bite the shoulder, hit the body, hit the back, duck
bite the shoulder, hit the body, hit the back, duck

Thao40000-Milo Birth 18/01/2022

AG2794
AG2794 bite the shoulder, hit the body, hit the back, hit the comb
bite the shoulder, hit the body, hit the back, hit the comb

17Yok(Tyson)-Thaodaeng Birth 12/02/2022

AG1474
AG1474 bite the shoulder, hit the body, hit the back, hit the comb
bite the shoulder, hit the body, hit the back, hit the comb

17Yok(Tyson)-Thaodaeng Birth 27/08/2021

AG2379
AG2379 crested chicken, bolster hit, hit the face and the comb, twist
crested chicken, bolster hit, hit the face and the comb, twist

Thubtimdaeng-Thaksin Birth 11/01/2022

AG1567
AG1567 crested chicken, bolster hit, hit the face and the comb, twist
crested chicken, bolster hit, hit the face and the comb, twist

Thubtimdaeng-Thaksin Birth 12/09/2021

AG3017
AG3017 ear and eye scars, hit with front shin, hit so hard
ear and eye scars, hit with front shin, hit so hard

Thaomeedbin(Nungnuea)-Jaejaojom Birth 14/03/2022

AG4648
AG4648 hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken
hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken

Thaosaifa-Thubtimdaeng Birth 26/05/2022

AG4609
AG4609 hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken
hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken

Thaosaifa-Thubtimdaeng Birth 01/06/2022

AG4650
AG4650 hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken
hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken

Thaosaifa-Thubtimdaeng Birth 26/05/2022

AG4608
AG4608 hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken
hit so hard, hit the twist, ear and eye scars crested chicken

Thaosaifa-Thubtimdaeng Birth 01/06/2022

AG1605
AG1605 hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder
hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder

407-Thaksin Birth 04/10/2021

AG2307
AG2307 hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder
hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder

407-17Yok Birth 07/01/2022

AG2663
AG2663 hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder
hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder

407-Thaksin Birth 28/01/2022

AG2308
AG2308 hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder
hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder

407-17Yok Birth 07/01/2022

AG2446
AG2446 hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder
hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder

407-Thaksin Birth 01/01/2022

AG2305
AG2305 hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder
hit the body, hit the face and the comb, hit the back, bite the shoulder

407-17Yok Birth 07/01/2022

AG2858
AG2858 hit the body, hit the face and the comb, twist
hit the body, hit the face and the comb, twist

407-Thaodaeng Birth 06/03/2022

AG2832
AG2832 turn around and hit, bolster hit, push, bite the shoulder, hit the body
turn around and hit, bolster hit, push, bite the shoulder, hit the body

Jaodoo-Mochae Birth 06/03/2022

AG2887
AG2887 turn around and hit, bolster hit, duck, bite the shoulder, hit the body
turn around and hit, bolster hit, duck, bite the shoulder, hit the body

Jaodoo-Milo Birth 20/03/2022

AG2467
AG2467 turn around and hit, bolster hit, duck, bite the shoulder, hit the body
turn around and hit, bolster hit, duck, bite the shoulder, hit the body

Jaodoo-Sam*ieow Birth 20/01/2022

AG2519
AG2519 turn around and hit, bolster hit, duck, bite the shoulder, hit the body
turn around and hit, bolster hit, duck, bite the shoulder, hit the body

Jaodoo-Milo Birth 30/01/2022

AG4615
AG4615 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

Mochae-Jaomax Birth 27/05/2022