ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ Contact us

AG0843

 • 0 - 5000 เพิ่มขั้นละ 100 บาท
  5000 - 10000 เพิ่มขั้นละ 500 บาท
  10000 - 30000 เพิ่มขั้นละ 1000 บาท
  30000 - 50000 เพิ่มขั้นละ 2000 บาท
  50000 - 100000 เพิ่มขั้นละ 3000 บาท
  100000 - 900000 เพิ่มขั้นละ 5000 บาท
 • 07/07/2022 11:20:00
วันที่ประมูล ผู้ประมูล Price
Loading...
All

ข้อมูลไก่ชน

ข้อมูล 17Yok(Tyson)-Thaksin Birth 6/6/2021
Breed Vietnam
Breed 17 Yok
Sex Male
Age 13 เดือน/Months
Weight 3.84 kg

Fighting cock feed