ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ Contact us

AG1286

 • 0 - 5000 เพิ่มขั้นละ 100 บาท
  5000 - 10000 เพิ่มขั้นละ 500 บาท
  10000 - 30000 เพิ่มขั้นละ 1000 บาท
  30000 - 50000 เพิ่มขั้นละ 2000 บาท
  50000 - 100000 เพิ่มขั้นละ 3000 บาท
  100000 - 900000 เพิ่มขั้นละ 5000 บาท
 • 26/11/2022 11:01:00
วันที่ประมูล ผู้ประมูล Price
Loading...
All

ข้อมูลไก่ชน

ข้อมูล sanleam-20000 Birth 02/08/2021
Breed Burma-Vietnam
Breed Sanleam
Sex Female
Age 15 months/เดือน
Weight 2.40kg

Fighting cock feed