ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ Contact us

CP Fighting Cock

อาหารไก่ชนซีพีสูตร 1

*ให้กินเพียวๆ 100%

See More
อาหารไก่ชนซีพีสูตร 2

*ให้กิน 1 ส่วน ผสมข้าวเปลือก 2-4 ส่วน ถ้าพื้นที่จำกัด ใช้อัตราส่วน 1:4

See More
อาหารไก่ชนซีพีสูตร 3

* ให้กินเช้า 1 ช้อนโต๊ะ เย็น 1 ช้อนโต๊ะ เสริมจากข้าวเปลือก

See More
อาหารไก่ชนซีพีสูตร 4

* ให้กิน 1 ส่วน ผสม ข้าวเปลือก 4 ส่วน

See More