ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ Contact us
นโยบายการส่งสินค้า

นโยบายการส่งสินค้า


  • การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากชำระค่าสินค้าเรียบร้อย
  • การส่งสินค้าภายในประเทศ ใช้บริการรถส่งไก่ชนโดยเฉพาะ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง รวมกันแล้วไม่เกิน 2 วัน
  • การส่งสินค้าต่างประเทศ ใช้บริการทีมส่งไก่โดยเฉพาะ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทางและรูปแบบการส่งในประเทศนั้นๆ
  • ค่าขนส่งผู้ซื้อสินค้าต้องชำระเองทั้งหมด
  • กรณีการส่งสินค้าภายในประเทศสินค้าเสียหายระหว่างทาง ฟาร์มจะไม่รับผิดชอบใดๆ โดยทีม ส่งไก่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท