ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

ไก่ที่จะประมูลในอนาคต

ไก่เก่ง ลงเหล่าสุด ถ่ายทอดพันธุกรรมเต็ม


บทความแนะนำ

การคัดเลือกไก่พ่อ-แม่พันธุ์

พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ลูกไก่ที่เกิดมาจะเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์

อ่านต่อ

อาหารไก่ชนแนะนำ