ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

banner

บริษัท เอกเจริญการเกษตร จำกัด ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมือง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในปี 2542 บนพื้นที่กว่า 170 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมือง เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมือง สู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรทั่วไป ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ กระจายการมีงานทำ และใช้วัสดุการเกษตรที่ผลิตได้จากไร่นาของตนเอง รวมทั้งผลิตไก่กีฬาหรือไก่ชนสายพันธุ์ดีออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้เลี้ยงไก่ชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปต่อยอดสายพันธุ์ของท่าน หรือนำไปเลี้ยงชนเพื่อเพิ่มมูลค่าที่สนามกีฬาชนไก่ได้


ไก่ชน ฟาร์มถาวรพัฒน์ เป็นผลผลิตไก่เก่ง สายพันธุ์ดี ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ชนแต่ละสายพันธุ์ โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการไก่ชนมาหลายสิบปี เป็นผู้วางแผนการจัดผสมพันธุ์ เพื่อรักษาและพัฒนาต่อยอด ความเก่งของไก่แต่ละสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดไก่ชนอยู่ตลอดเวลา
ไก่

นอกจากการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) แล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร สำหรับไก่ชนโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นให้ได้อาหารไก่ชนที่เหมาะสมกับโครงสร้างและการเติบโตของไก่ชนในแต่ละช่วงอายุ


3

banner
อาหารไก่ชน ซีพี เป็นอาหารไก่ชนที่ผ่านการค้นคว้า วิจัย โดยการผสมผสานระหว่างผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ชนกว่า 40 ปี ร่วมกับดอกเตอร์ ผู้มีความรู้และเข้าใจด้านโภชนศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ทำให้อาหารไก่ชน ซีพี เป็นอาหารไก่ชนสูตรพิเศษ ที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์และบ่มเพาะพันธุกรรมให้แก่ลูกไก่ตั้งแต่อยู่ในไข่ และช่วยปรับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้ไก่มีความแข็งแกร่ง พร้อมเป็นนักสู้ในสังเวียนต่อไป