ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

การเลี้ยงไก่รุ่น

การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

การจัดการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ จะทำให้การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขี้น

อ่านต่อ