ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

 

การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

 

การเลี้ยงไก่รุ่นอายุ 3-7 เดือน

รูปแบบของโรงเรือนและพื้นที่การเลี้ยง

รูปแบบห้องเลี้ยงไก่รุ่น เป็นแบบปล่อยมีพื้นที่ และสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ เป็นที่โล่ง มีสนามหญ้าสำหรับ ไก่ออกกำลังกาย คุ้ยเขี่ยกินหญ้า และแมลง

บริเวณห้องเลี้ยงไก่

บริเวณห้องเลี้ยงไก่

ขนาดพื้นที่ 240 ตารางเมตรต่อห้อง (8x30 เมตร)

  • 1 ห้องใช้สำหรับเลี้ยงไก่ ประมาณ 15-20 ตัว
  • เล้าไก่ 1 หลัง มีห้องเลี้ยงไก่ 24 ห้อง
  • ทุกห้องต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น มีหญ้า มีกล้วย และมีร่มเงา เป็นต้น

 

แผนผังห้องเลี้ยงไก่เล็ก-รุ่น อายุ 3-7 เดือน

แผนผังห้องเลี้ยงไก่เล็ก-รุ่น อายุ 3-7 เดือน

 

การตรวจสุขภาพไก่

ตรวจสุขภาพไก่ 2 ช่วงเวลา

ครั้งที่ 1 เวลา 7:30 น. ขณะไก่กำลังกินอาหาร

ครั้งที่ 2 เวลา 13:30 น. ขณะไก่กำลังกินอาหาร

กรณีที่พบไก่ที่มีอาการป่วย เช่น ตาเจ็บ คอดัง ขาเจ็บ เหงาซึม ฯลฯ ให้แยกไก่ดังกล่าวออกจากฝูง เพื่อทำการรักษาตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

 

การตรวจสุขภาพไก่