ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

การให้อาหารและน้ำ

การให้อาหารและน้ำ

การให้อาหารและน้ำ

ไก่จะเก่งและเป็นไก่กีฬา นอกจากพันธุกรรมที่ดีแล้ว อาหารยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ในการเจริญเติบโต

อ่านต่อ