ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การให้อาหารและน้ำ

การให้อาหารและน้ำ

 

การให้อาหารและน้ำ

การให้อาหารและน้ำ

 

การให้อาหาร

อุปกรณ์ในการให้อาหาร

 

ไก่เล็กอายุ 0-2 เดือน
ใช้ถาดเหลือง

 

ไก่รุ่นอายุ 3-6 เดือน
ใช้ถาดเหลือง
ไก่หนุ่ม-ไก่สาว
ใช้กระพ้อ
ไก่พ่อ-แม่พันธุ์
ใช้กระพ้อ
หมายเหตุ ถาดเหลืองไก่เล็กควรล้างทำความสะอาดทุกวัน
อุปกรณ์ในการให้อาหาร
อุปกรณ์ในการให้อาหาร

อุปกรณ์ในการให้น้ำและอาหาร

อุปกรณ์ในการให้น้ำ

ไก่เล็กอายุ 0-2 เดือน
ใช้กระติกน้ำขนาด 4 ลิตร
ไก่รุ่นอายุ 3-6 เดือน
ใช้กระติกน้ำขนาด 8 ลิตร
ไก่หนุ่ม-ไก่สาว
ใช้กระพ้อ
ไก่พ่อ-แม่พันธุ์
ใช้กระพ้อ
หมายเหตุ กระติกน้ำและกระพ้อน้ำควรล้างทำความสะอาดทุกวันในตอนเช้าก่อนเติมน้ำสะอาดให้ไก่กิน

เวลาการให้อาหารและน้ำ

ไก่เล็กอายุ 0-2 เดือน
ให้ 4 ครั้ง/วัน เวลา 7:30 น. 10:00 น. 13:00 น. และ 15:00 น.
ไก่รุ่นอายุ 3-6 เดือน
ให้ 2 ครั้ง/วัน เวลา 7:30 น. และ 13:00 น.
ไก่หนุ่ม-ไก่สาว
ให้ 2 ครั้ง/วัน เวลา 7:30 น. และ 13:00 น.
ไก่พ่อ-แม่พันธุ์
ให้ 2 ครั้ง/วัน เวลา 7:30 น. และ 13:00 น.
ข้าวเปลือก

ข้าวเปลือก

อาหารซีพีสำหรับไก่ชน

อาหารซีพีสำหรับไก่ชน

ปริมาณการกิน

ไก่พม่า

ไก่พม่า

ไก่ไทย

ไก่ไทย

ไก่เวียดนาม

ไก่เวียดนาม