ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสายพันธุ์ถ้าเรามีระบบการเลี้ยงที่ดีจะส่งผลให้ผลิตลูกไก่ได้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
การทำประวัติไก่เกิดใหม่

การทำประวัติไก่เกิดใหม่

เบอร์ปีกถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไขข้อมูลไก่ทุกตัวในฟาร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็ว,แม่นยำและถูกต้อง

อ่านต่อ
การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

ไก่พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตลูกไก่ ดังนั้น การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตไก่ให้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
การจัดผสม

การจัดผสม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

อ่านต่อ