ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

 

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

 

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

ให้ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของไก่ทุกวัน เวลา 9:30 น.

ชั่งน้ำหนักไก่ทุกวัน

อาบน้ำ ตากแดด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

พ่อพันธุ์จากการผสม สัปดาห์ละ 1 วัน

มีการตรวจเช็คสุขภาพไก่พ่อพันธุ์ ดังนี้

  • คอ ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือมีการอักเสบ
  • อุ้งเท้า ไม่มีแผล บวม หรือยืนยกขา
  • ข้อพับ ไม่มีแผล บวม หรือยืนยกขา
  • ตา ต้องไม่เจ็บ หรือมีการอักเสบ
  • หู ไม่มีน้ำหนวก หรือกลิ่นเหม็น
  • จมูก แห้ง ไม่เป็นเมือก
  • ปาก ไม่เป็นแผล
  • อุณหภูมิร่างกาย ไม่สูงเกินปกติ หรือไม่มีไข้

 

ชั่งน้ำหนักตรวจสุขภาพพ่อพันธุ์

ชั่งน้ำหนักตรวจสุขภาพพ่อพันธุ์

 

ไก่แม่พันธุ์

ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของ คอ อุ้งเท้า ข้อพับ ตา หู จมูก ปาก และอุณหภูมิร่างกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

อาบน้ำยาฆ่าไร เห็บ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่หย่าลูกไก่

 

ชั่งน้ำหนักตรวจสุขภาพแม่พันธุ์

ชั่งน้ำหนักตรวจสุขภาพแม่พันธุ์

 

บทความแนะนำ

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสายพันธุ์ถ้าเรามีระบบการเลี้ยงที่ดีจะส่งผลให้ผลิตลูกไก่ได้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
การจัดผสม

การจัดผสม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

อ่านต่อ
การทำประวัติไก่เกิดใหม่

การทำประวัติไก่เกิดใหม่

เบอร์ปีกถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไขข้อมูลไก่ทุกตัวในฟาร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็ว,แม่นยำและถูกต้อง

อ่านต่อ