ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การทำประวัติไก่เกิดใหม่

การทำประวัติไก่เกิดใหม่

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การทำประวัติไก่เกิดใหม่

การทำประวัติไก่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ สามารถทำให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลของไก่ตัวนั้นได้ถูกต้อง

ลูกไก่จะฟักออกหลังจากฟักได้ 19-21 วัน

เมื่อลูกไก่เกิดใหม่ และลงรังเรียบร้อย ให้ตรวจเช็คจำนวนลูกไก่เกิด และทำประวัติ คือ ใส่ปลอกขา บันทึก พ่อแม่ บันทึกวันเกิด และน้ำหนักแรกเกิด

กรณีลูกไก่แรกเกิด สะดือไม่ปิด อ่อนแอ ขาถ่าง ปากเบี้ยว นิ้วเก และพิการ ให้ทำการคัดทิ้ง

เมื่อลูกไก่อายุ 4 สัปดาห์ ให้คัดไก่ที่ป่วย อ่อนแอ และแคระแกร็นออก แล้วจึงติดเบอร์ปีก

ตำแหน่งการติดเบอร์ปีก ให้ติดตรงหัวปีกไก่ บริเวณพังผืด ไม่ให้โดนเส้นเลือด กรณีที่ลูกไก่อายุไม่ถึง 4 สัปดาห์ แต่เบอร์ขาแน่นเกินไปก็จะสามารถติดเบอร์ปีกก่อนได้

ลูกไก่ใส่เบอร์ขา

ลูกไก่ใส่เบอร์ขา

การติดเบอร์ปีกไก่

การติดเบอร์ปีกไก่

พันธุ์ประวัติ

พันธุ์ประวัติ

ข้อควรระวัง : ลูกไก่ที่ฟักออกมาก่อน แล้วมีปัญหาแม่ไก่เหยียบหรือทับ ก็ให้แยกลูกไก่ออกมาเลี้ยงก่อน เมื่อฟักออกหมดทุกฟอง ค่อยนำลูกไก่คืนแม่ไก่อีกครั้ง กรณีลูกไก่ยังเกิดไม่หมด แล้วแม่ไก่ลงรังก่อน ให้นำไข่ที่เหลือไปฝากแม่อื่นฟักต่อ

บทความแนะนำ

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

ไก่พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตลูกไก่ ดังนั้น การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตไก่ให้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสายพันธุ์ถ้าเรามีระบบการเลี้ยงที่ดีจะส่งผลให้ผลิตลูกไก่ได้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
การจัดผสม

การจัดผสม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

อ่านต่อ