ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่ รูปแบบของโรงเรือนและพื้นที่การเลื้ยง

รูปแบบเล้าผสม

 

  • รูปแบบเล้าผสมเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยมีพื้นที่ส่วนแรกอยู่ในชายคาสำหรับแม่ไก่ฟักไข่ และกินอาหาร พื้นที่ ส่วนที่สองเป็นที่โล่งแจ้ง มีสนามหญ้าสำหรับไก่ออกกำลังกาย คุ้ยเขี่ยกินหญ้าและแมลง

 

 

เล้าผสมกึ่งขังกึ่งปล่อย

เล้าผสมกึ่งขังกึ่งปล่อย

 

 

  • ใช้สำหรับเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผสมพันธุ์ มีรังไข่สำหรับให้แม่ไก่ไข่ และฟักไข่เองตามธรรมชาติ เมื่อไข่ ฟักออก แม่ไก่จะเลี้ยงลูกเอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 เดือน
  • เล้าผสม 1 หลัง มีห้องผสม 24 ห้อง ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตรต่อห้อง (8x10เมตร)

 

 

ผังเล้าผสม (ห้องผสม 1 ห้องขนาด 8x10 เมตร)

ผังเล้าผสม (ห้องผสม 1 ห้องขนาด 8x10 เมตร)

 

 

  • ในห้องผสม 1 ห้อง ใช้เลี้ยงไก่แม่พันธุ์ 1 ตัว และย้ายพ่อพันธุ์เข้ามาผสม (ย้ายผสมเฉพาะแม่พันธุ์ที่กำลัง ออกไข่)
  • พ่อพันธุ์ 1 ตัว สามารถผสมกับแม่พันธุ์ได้ 4-6 ตัว
  • สภาพแวดล้อมต้องมีหญ้าสมบูรณ์

 

 

ห้องผสม

ห้องผสม

 

บทความแนะนำ

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์

ไก่พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตลูกไก่ ดังนั้น การตรวจสุขภาพไก่พ่อแม่พันธุ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตไก่ให้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
การทำประวัติไก่เกิดใหม่

การทำประวัติไก่เกิดใหม่

เบอร์ปีกถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไขข้อมูลไก่ทุกตัวในฟาร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็ว,แม่นยำและถูกต้อง

อ่านต่อ
การจัดผสม

การจัดผสม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

อ่านต่อ