ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การทดสอบพันธุ์

การทดสอบพันธุ์

 

การทดสอบพันธุ์

การทดสอบพันธุ์

 

ให้เตรียมไก่ล่วงหน้า 3 – 5 วัน (ย้ายไก่จากเล้าเดี่ยวมาครอบสุ่ม และเช็ดน้ำตากแดด) นำไก่ชั่งน้ำหนัก เพื่อหาคู่ปล้ำทดสอบ โดยดูน้ำหนัก และส่วนสูง เป็นเกณฑ์ ต้องใกล้เคียงกัน.

การชั่งน้ำหนักไก่ (ตาชั่งดิจิตอล)

การชั่งน้ำหนักไก่ (ตาชั่งดิจิตอล)

ได้คู่แล้ว ให้บันทึก เบอร์ไก่ และน้ำหนักไก่ ลงในแบบฟอร์มทดสอบพันธุ์ หลังจากนั้นนำไก่เช็ดน้ำ สวมนวม แล้วปล่อยไก่ทดสอบ ทดสอบให้คะแนน 1 ยก ใช้เวลา 10 นาที

การทดสอบให้คะแนน

การทดสอบให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ให้พิจารณาจากเชิงชน ตำแหน่งการออกอาวุธ ความแม่นยำ ความเร็วของการออกอาวุธ ความแข็งแกร่ง และภาพรวมของตัวไก่ ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้ ทำพันธุ์ จำหน่ายหรือเลี้ยงตี ทดสอบอีกครั้ง และคัดทิ้ง

บันทึกผลการทดสอบ และส่งให้ฝ่ายสถิติและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล ไก่ที่ทดสอบแล้ว 2 ครั้ง ไม่ผ่านการทดสอบให้ทำการคัดทิ้ง

บทความแนะนำ

การเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์

การเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์

การเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์ ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับรูปแบบโรงเรือนและพื้นที่การเลี้ยงที่เหมาะสม

อ่านต่อ