ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การเลี้ยงไก่หนุ่ม

การเลี้ยงไก่หนุ่ม

 

การเลี้ยงไก่หนุ่ม

การเลี้ยงไก่หนุ่ม

 

การเลี้ยงไก่หนุ่ม

รูปแบบของโรงเรือนและพื้นที่การเลี้ยง

รูปแบบเล้าเดี่ยว เป็นเล้าที่ใช้สำหรับเลี้ยงเฉพาะไก่เพศผู้ อายุ 7-10 เดือน หรือเรียกว่า "ไก่หนุ่ม"

  • 1 ห้องสำหรับเลี้ยงไก่หนุ่ม 1 ตัว
  • ระหว่างห้องมีตาข่าย 2 ชั้นกั้นกว้าง 25 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไก่ตีกัน

 

เล้าเดียว

เล้าเดียว

ผนังกั้นห้อง 2 ชั้น

ผนังกั้นห้อง 2 ชั้น

 

ไก่หนุ่มอายุ 7-10 เดือน

ไก่หนุ่มอายุ 7-10 เดือน

  • เล้ากว้าง 13 เมตร ยาว 95 เมตร
  • มีทางเดินกลางเล้ากว้าง 1 เมตร
  • ขนาดพื้นที่ 6 ตารางเมตรต่อห้อง (1x6 เมตร)
  • เล้าเดี่ยว 1 หลัง มี 128 ห้อง

 

การตรวจสุขภาพไก่

 

ตรวจสุขภาพไก่ 2 ช่วงเวลา

ครั้งที่ 1 เวลา 7:30 น. ขณะไก่กำลังกินอาหาร

ครั้งที่ 2 เวลา 13:00 น. ขณะไก่กำลังกินอาหาร

กรณีที่พบไก่ที่มีอาการป่วย เช่น ตาเจ็บ คอดัง ขาเจ็บ เหงาซึม ฯลฯ ให้รักษาตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ประจำฟาร์ม

การตรวจสุขภาพไก่