ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

การคัดเลือกพันธุ์

การคัดเลือกไก่พ่อ-แม่พันธุ์

การคัดเลือกไก่พ่อ-แม่พันธุ์

พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ลูกไก่ที่เกิดมาจะเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์

อ่านต่อ
การคัดเลือกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

การคัดเลือกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

ไก่จะโตเป็นไก่เก่งได้นั้นต้องเริ่มจากการคัดเลือกไก่ในระยะแรกซึ่งการคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ไก่เล็กไปจนถึงไก่รุ่นจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ในไก่ชน

อ่านต่อ