ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
การคัดเลือกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

การคัดเลือกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

 

การคัดเลือกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

การคัดเลือกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

 

การคัดเลือกไก่เล็ก-รุ่น มีองค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้

พันธุ์ประวัติ

การคัดเลือกไก่แต่ละช่วงอายุนั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ที่มีอยู่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เนื่องจากเป็นการ คัดเลือกไก่ที่มีลักษณะที่ดี และตรงตามสายพันธุ์ไว้ใช้ทำพันธุ์ ในขณะเดียวกันจะทำการคัดเลือกไก่ที่มีลักษณะ ไม่ดี ไม่ตรงตามสายพันธุ์ออกไปจากฝูง ซึ่งเราสามารถคัดเลือกโดยดูข้อมูลดังนี้

  • ข้อมูลของตัวสัตว์ เช่น ลักษณะเชิงชน, ลักษณะสี, ลักษณะโครงสร้างฯ
  • ข้อมูลของบรรพบุรุษ โดยดูข้อมูลของพ่อ-แม่, ปู่-ย่า, ตา-ยาย, ทวด
  • ข้อมูลของญาติพี่น้อง โดยดูข้อมูลของพี่ชาย-พี่สาว, น้องชาย-น้องสาว, ลูกพี่-ลูกน้อง, ลุง-ป้า, น้า-อา

พันธุ์ประวัติที่ใช้ในการคัดเลือกไก่แต่ละช่วงอายุจะพิจารณาว่าสัตว์ตัวที่คัดเลือกมีความสมบูรณ์ หรือมีลักษณะ ผิดปกติหรือไม่ และพิจารณาข้อมูลของบรรพบุรุษ, ญาติพี่น้องของตัวสัตว์ที่คัดเลือกว่ามีการคัดลักษณะที่ไม่ดี ไม่ตรงตามสายพันธุ์ออกไปจากฝูงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การคัดเลือกมีความถูกต้องและแม่นยำ มากขึ้น

รูปร่าง และโครงสร้าง

ลักษณะรูปร่าง และโครงสร้างเป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือก ถ้าไก่มีรูปร่าง และโครงสร้างไม่ดีจะไม่สามารถ ที่จะคัดเลือกมาทำพันธุ์ต่อได้ การคัดเลือกสามารถแบ่งแต่ละช่วงอายุได้ดังนี้

ไก่อายุแรกเกิด

  • ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  • นัยตาสดใส ไม่ฝ้าฟาง
  • นิ้วยาว เหยียดตรง ไม่พิการ เช่น นิ้วเก
  • ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น ขาถ่าง, สะดือปิดไม่มิด, อ่อนแอ ฯ

 

ไก่อายุแรกเกิด

ไก่อายุแรกเกิด

 

ไก่อายุ 2 เดือน

  • ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  • นัยตาสดใส ไม่ฝ้าฟาง
  • นิ้วยาว เหยียดตรง ไม่พิการ
  • ขนสวยเป็นมัน ไม่แข็ง ไม่หยิกงอ
  • ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น นิ้วเก, ปากเบี้ยว, ปีกบิด, อกคด, ป่วย, แคระแกร็น ฯ

 

ไก่อายุ 2 เดือน

ไก่อายุ 2 เดือน

 

ไก่อายุ 4 เดือน

  • ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  • ขนสวยเป็นมัน เงางาม
  • ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น นิ้วเก, ปากเบี้ยว, คอสองวง, อกคด, #ป่วย, แคระแกร็น ฯ

 

ไก่อายุ 4 เดือน

ไก่อายุ 4 เดือน

 

ไก่อายุ 6 เดือน

การคัดไก่อายุ 6 เดือน จะทำการคัดเลือกในส่วนของไก่เพศเมียเพื่อเตรียมเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไป

  • ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขนเป็นมันเงางาม สีชัดเจน
  • ลำตัวยาวสมส่วน กระดูกหน้าอก และหลังไม่คดงอ
  • ปีกมีกล้ามเนื้อหนา ใหญ่ สนับปีกหนา ขนปีกแน่นและยาว ไม่แบ่งเป็น 2 ตอน
  • ลำคอใหญ่และยาวสมส่วน กระดูกข้อถี่
  • นิ้วเหยียดตรง ไม่หงิกงอ พิการ
  • ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง สีขน เหมือนต้นตระกูล
  • ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น ตัวเตี้ย, กระดูกเล็กบาง, ปากเบี้ยว, อกคด, แคระแกร็น, ป่วย ฯ

 

ไก่อายุ 6 เดือน

ไก่อายุ 6 เดือน

 

ไก่อายุ 7 เดือน

การคัดไก่อายุ 7 เดือนจะทำการคัดเลือกในส่วนของไก่เพศผู้ ซึ่งเป็นการคัดเลือกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทำการ ทดสอบพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน

  • กระดูกใหญ่
  • ลักษณะลำตัวยาว 2 ท่อน หน้าอกกว้าง กระดูกหนาไม่คด
  • ลำคอใหญ่ยาวสมส่วน กระดูกปล้องคอถี่
  • นิ้วยาวเหยียดตรง ไม่พิการ เช่น นิ้วเก
  • ปีกมีกล้ามเนื้อใหญ่ สนับปีกหนา ขนปีกแน่นและยาว ไม่แบ่งเป็น 2 ตอน
  • ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขนเป็นมันเงางาม
  • ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น ตัวเตี้ย, กระดูกเล็กบาง, ปากเบี้ยว, อกคด ฯ

 

ไก่อายุ 7 เดือน

ไก่อายุ 7 เดือน

 

ไก่อายุ 10 เดือน

การคัดไก่ที่อายุ 10 เดือน จะเป็นการคัดเลือกทั้งไก่เพศผู้ และ เพศเมีย โดยไก่เพศผู้จะทำการทดสอบความสามารถด้านเชิงชน/ ความเก่ง ถ้าผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ก็จะเก็บไก่ไว้ทำพันธุ์ ต่อไป รวมทั้งไก่เพศเมียที่เป็นชุดเดียวกับเพศผู้ที่ทดสอบพันธุ์ ผ่านเกณฑ์ด้วย แต่ถ้าทดสอบความสามารถด้านเชิงชน/ความเก่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ก็จะทำการคัดทิ้งรวมทั้งเพศเมียที่เป็น ชุดเดียวกันด้วย

 

ไก่อายุ 10 เดือน

ไก่อายุ 10 เดือน

 

บทความแนะนำ

การคัดเลือกไก่พ่อ-แม่พันธุ์

การคัดเลือกไก่พ่อ-แม่พันธุ์

พ่อแม่พันธุ์ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ลูกไก่ที่เกิดมาจะเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์

อ่านต่อ