ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
ระบบการผสมพันธุ์

ระบบการผสมพันธุ์

ระบบการผสมพันธุ์

ระบบการผสมพันธุ์

ระบบการผสมพันธ์

การผสมพันธุ์ไก่ให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อ – แม่พันธุ์ไปสู่รุ่นลูก

สำหรับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถ้าเราผสมพันธุ์โดยใช้พ่อ – แม่พันธุ์แท้ หรือลงเหล่า จะให้ลูกเก่งประมาณ 50 – 60 % เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะยีนเด่นจากพ่อ – แม่พันธุ์ จะสามารถข่มลักษณะด้อย ทำให้ลูกไก่ที่ได้จะแสดงลักษณะเด่นออกมา แต่แสดงออกมาไม่ได้ 100 % เนื่องจากยังมีบางลักษณะที่ยีนเด่นยังข่มลักษณะด้อยได้ไม่หมด

ถ้าเราผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นไก่พันธุ์แท้ ผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นไก่ลูกผสม หรือ พ่อพันธุ์ที่เป็นไก่ลูกผสม ผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นไก่พันธุ์แท้ จะให้ลูกเก่งประมาณ 20 – 30 % เนื่องจากจะมียีนเด่นจากฝั่งพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ฝั่งเดียวที่จะไปข่มลักษณะด้อยของฝั่งตรงข้าม

ถ้าเราผสมโดยใช่พ่อ – แม่พันธุ์ที่เป็นไก่ลูกผสมทั้งคู่ จะให้ลูกเก่งประมาณ 10 – 20 % เนื่องจากไม่มียีนเด่นที่จะสามารถข่มยีนด้อยได้ ดังนั้นลักษณะยีนจะกระจายตัวอาจจะมีไก่เก่งเกิดขึ้นเพียง 1 -2 ตัว หรืออาจจะไม่มีไก่เก่งเกิดขึ้นเลย

ระบบการผสมพันธุ์สัตว์ (mating systems) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

 

1. การผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (Inbreeding)

 

เป็นการผสมระหว่างสัตว์ที่เป็นเครือญาติกัน เช่น พ่อผสมลูก / แม่ผสมลูก / ลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันผสมกัน (Full-sib) / ลูกที่เกิดจากพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ หรือ แม่เดียวกันแต่คนละพ่อมาผสมกัน (Half-sib) / การผสมในสาย (Line breeding) เพื่อให้ได้ไก่สายพันธ์แท้ต้องผสมให้ได้อย่างน้อย 3 – 4 รุ่น

การผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (Inbreeding)

การผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (Inbreeding)

ข้อดี

 • ได้ไก่สายพันธุ์แท้ (ลงเหล่า)
 • สามารถคัดเลือกลักษณะที่ไม่ดีออกจากฝูง เช่น จิตใจไม่ดี
 • สามารถถ่ายทอดพันธุกรรม (เชิงชน, ความเก่ง, จิตใจ) ไปสู่รุ่นลูกได้ดี
 • สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้สม่ำเสมอ

ข้อเสีย

 • การเจริญเติบโตไม่ดี
 • ระบบสืบพันธุ์ไม่ดี
 • ความต้านทานโรคต่ำ
 • อัตราการตายสูง
 • โอกาสได้ไก่เก่งน้อย

 

2. การผสมข้าม (Outbreeding)

 

เป็นการผสมระหว่างสัตว์ที่ไม่เป็นเครือญาติกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกัน หรือเป็นสัตว์พันธุ์เดียวกัน เช่น พันธุ์ไทยพนัสผสมพันธุ์ไทยตราด หรือต่างพันธุ์กัน เช่น พันธุ์ไทยผสมพันธุ์เวียดนาม, พันธุ์พม่าผสมพันธุ์เวียดนาม เป็นต้น

การผสมข้าม (Outbreeding)

การผสมข้าม (Outbreeding)

ข้อดี

 • ได้ไก่ลูกผสมที่มีลักษณะเก่งกว่าพ่อแม่ (แต่ต้องเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่สายพันธุ์แท้เท่านั้น)
 • การเจริญเติบโตดี
 • ความสมบูรณ์พันธุ์ดี
 • ความต้านทานโรคสูง
 • อัตราการตายต่ำ
 • โอกาสได้ไก่เก่งมาก

ข้อเสีย

 • พันธุกรรมดั้งเดิมสูญหายไป (ความเก่ง)
 • เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
 • ทำพันธุ์ต่อได้ยาก ทำไก่เก่งได้ยาก