ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF9290
AF9290 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-เทาพายุ เกิด 09/11/2563

AG2101
AG2101 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด

เทา40000-ไมโล เกิด 12/12/2564

AG1999
AG1999 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด

เทา40000-ไมโล 12/12/2564

AG3110
AG3110 กัดบ่า ตีตัว มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว มุดมัด

เทา40000-สามเอี่ยว เกิด 10/04/2565

AG3757
AG3757 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-แสนเหลี่ยม เกิด 07/09/2565

AG3666
AG3666 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-แสนเหลี่ยม เกิด 14/08/2565

AG3755
AG3755 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-แสนเหลี่ยม เกิด 07/09/2565

AG3670
AG3670 ตีเจ็บ บิดตี แผลหูตา หน้าหงอน
ตีเจ็บ บิดตี แผลหูตา หน้าหงอน

เทาสายฟ้า-คมสะบัด เกิด 14/08/2565

AG3651
AG3651 ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง
ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 07/08/2565

AG3650
AG3650 ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง
ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 07/08/2565

AG3652
AG3652 ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง
ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 07/08/2565

AG3649
AG3649 ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง
ตีเจ็บ แผลหูตา แผลวงแดง

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 07/08/2565

AG0168
AG0168 ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ
ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ

เทาแดง-17ยก เกิด 05/03/2564

AG3429
AG3429 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-สามเอี่ยว เกิด 02/05/2565

AG3601
AG3601 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 16/08/2565

AG3597
AG3597 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 16/08/2565

AF6595
AF6595 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-เทา40000 เกิด 06/05/2563

AG2113
AG2113 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 20/12/2564

AG3323
AG3323 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-สามเอี่ยว เกิด 22/04/2565

AG4538
AG4538 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 20/05/2565

AG4630
AG4630 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-โมเช่ เกิด 22/05/2565

AG3630
AG3630 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-โมเช่ เกิด 16/08/2565

AG3466
AG3466 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-เทา40000 เกิด 01/05/2565

AG3631
AG3631 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-โมเช่ เกิด 16/08/2565

AG3633
AG3633 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-โมเช่ เกิด 16/08/2565

AG3632
AG3632 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-โมเช่ เกิด 16/08/2565

AG3598
AG3598 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 16/08/2565

AG3725
AG3725 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-โอเลี้ยง เกิด 29/08/2565

AG1504
AG1504 หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา
หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา

ทับทิมแดง-แสนเหลี่ยม เกิด 06/09/2564

AG2380
AG2380 หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา
หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา

ทับทิมแดง-ทักษิณ เกิด 11/01/2565

AG3724
AG3724 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว ตีเจ็บ
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว ตีเจ็บ

ทับทิมแดง-แสนเหลี่ยม เกิด 29/08/2565

AG3720
AG3720 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว ตีเจ็บ
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว ตีเจ็บ

ทับทิมแดง-แสนเหลี่ยม เกิด 29/08/2565

AG3603
AG3603 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-โมเช่ เกิด 16/08/2565

AG3117
AG3117 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-โมเช่ เกิด 04/04/2565

AG3594
AG3594 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-17ยก เกิด 19/08/2565

AG3608
AG3608 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 09/08/2565

AG3612
AG3612 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 09/08/2565

AG3591
AG3591 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 19/08/2565

AG4566
AG4566 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-จงอางดำ เกิด 09/05/2565

AG3194
AG3194 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 20/04/2565

AG4616
AG4616 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-เจ้าดู่ เกิด 27/05/2565

AG3684
AG3684 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-สามเอี่ยว เกิด 30/08/2565

AG4913
AG4913 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-จงอางดำ เกิด 09/05/2565

AG3645
AG3645 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-สามเอี่ยว เกิด 19/08/2565

AG3646
AG3646 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-สามเอี่ยว เกิด 19/08/2565

AG3685
AG3685 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-สามเอี่ยว เกิด 30/08/2565

AG3686
AG3686 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-สามเอี่ยว เกิด 30/08/2565

AG3604
AG3604 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 16/08/2565

AG3611
AG3611 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 09/08/2565

AG4561
AG4561 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 16/05/2565