ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF5251
AF5251 เลี้ยว มุดมัด ตีตัว ทุบหลัง ลำโต
เลี้ยว มุดมัด ตีตัว ทุบหลัง ลำโต

ดอกไม้ไฟ-17ยก เกิด 14 กุมภาพันธ์ 63

AF6207
AF6207 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 17 เมษายน 63

AF6034
AF6034 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

โมเช่-อินทรีย์แดง เกิด 8 เมษายน 63

AF6036
AF6036 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

โมเช่-อินทรีย์แดง เกิด 8 เมษายน 63

AF6048
AF6048 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

17ยก-ดอกไม้ไฟ เกิด 30 มีนาคม 63

AF6074
AF6074 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

เจ้าแมกซ์-ดอกไม้ไฟ เกิด 8 เมษายน 63

AF6213
AF6213 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 17 เมษายน 63

AF6211
AF6211 เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก ตีตัวทุบหลัง

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 17 เมษายน 63

AF6264
AF6264 เอี้ยว หยิบตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว หยิบตีหูตา หน้าหงอน

ทักษิณ-ทับทิมแดง เกิด 19 เมษายน 63

AF6265
AF6265 เอี้ยว หยิบตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว หยิบตีหูตา หน้าหงอน

ทักษิณ-ทับทิมแดง เกิด 19 เมษายน 63

AF6263
AF6263 เอี้ยว หยิบตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว หยิบตีหูตา หน้าหงอน

ทักษิณ-ทับทิมแดง เกิด 19 เมษายน 63

AF6294
AF6294 เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต
เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต

ทับทิมแดง-แจ้ เกิด 16 เมษายน 63

AF6296
AF6296 เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต
เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต

ทับทิมแดง-แจ้ เกิด 16 เมษายน 63

AF6291
AF6291 เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต
เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต

ทับทิมแดง-แจ้ เกิด 16 เมษายน 63

AF6293
AF6293 เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต
เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา ลำโต

ทับทิมแดง-แจ้ เกิด 16 เมษายน 63

AF6107
AF6107 เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว เกี่ยว ตีหูตา หน้าหงอน

แสนเหลี่ยม-7766 เกิด 5 เมษายน 63

AF6235
AF6235 เอี้ยว โยก ตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว โยก ตีหูตา หน้าหงอน

ทับทิมแดง-20000 เกิด 16 เมษายน 63

AF6238
AF6238 เอี้ยว โยก ตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว โยก ตีหูตา หน้าหงอน

ทับทิมแดง-20000 เกิด 16 เมษายน 63

AF6240
AF6240 เอี้ยว โยกถอด ตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว โยกถอด ตีหูตา หน้าหงอน

ทับทิมแดง-20000 เกิด 16 เมษายน 63

AF6244
AF6244 เอี้ยว โยกถอด ตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว โยกถอด ตีหูตา หน้าหงอน

ทับทิมแดง-20000 เกิด 16 เมษายน 63

AF6241
AF6241 เอี้ยว โยกถอด ตีหูตา หน้าหงอน
เอี้ยว โยกถอด ตีหูตา หน้าหงอน

ทับทิมแดง-20000 เกิด 16 เมษายน 63

AF4561
AF4561 โยก ขย้บ ถอดถอย ตีหูตา
โยก ขย้บ ถอดถอย ตีหูตา

สาโจ๊ก-20000 เกิด 1 มกราคม 63