ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF4443
AF4443 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

พ่อพันธุ์ 17Yok 100% เกิด 15/02/2019

AG4984
AG4984 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

สามเอี่ยว-โมเช่ เกิด 23/06/2565

AG2546
AG2546 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

สามเอี่ยว-โมเช่ เกิด 07/02/2565

AG2820
AG2820 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

สามเอี่ยว-ดำเจาะเกราะ เกิด 01/03/2565

AG2815
AG2815 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

สามเอี่ยว-จงอางดำ เกิด 01/03/2565

AG3401
AG3401 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม 100% เกิด 02/05/2565

AG2673
AG2673 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-สามเอี่ยว เกิด 28/01/2565

AG3332
AG3332 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 22/04/2565

AG2831
AG2831 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 06/03/2565