ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG3786
AG3786 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ดำเจาะเกราะ-สามเอี่ยว เกิด 01/10/2565

AG4637
AG4637 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 22/05/2565

AG4638
AG4638 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 22/05/2565

AG4636
AG4636 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 22/05/2565

AG3715
AG3715 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง ตีคอ
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง ตีคอ

17ยก(ไทสัน)-เทาแดง เกิด 19/08/2565

AG3704
AG3704 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-เจ้าดู่ เกิด 30/08/2565

AG3765
AG3765 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 01/10/2565

AG3697
AG3697 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-พม่า20000 เกิด 28/08/2565

AG3619
AG3619 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-แจ้จ้าวจอม เกิด 09/08/2562

AG3623
AG3623 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-แจ้จ้าวจอม เกิด 09/08/2562

AG3621
AG3621 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-แจ้จ้าวจอม เกิด 09/08/2562

AG3620
AG3620 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-แจ้จ้าวจอม เกิด 09/08/2562

AG3538
AG3538 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-โอเลี้ยง เกิด 17/07/2565

AG3695
AG3695 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-โมเช่ เกิด 28/08/2565

AG3694
AG3694 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-โมเช่ เกิด 28/08/2565

AG3781
AG3781 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 01/10/2565

AG3831
AG3831 เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ดอกไม้ไฟ-ไมโล เกิด 04/09/2565

AG3502
AG3502 แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา
แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา

ส.มีสุวรรณ-โรเร็กซ์ เกิด 23/06/2565

AG3546
AG3546 แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา
แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา

ส.มีสุวรรณ-โรเร็กซ์ เกิด 10/07/2565

AG4996
AG4996 แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา
แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา

ส.มีสุวรรณ-โรเร็กซ์ เกิด 23/06/2565

AG4993
AG4993 แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา
แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา

ส.มีสุวรรณ-โรเร็กซ์ เกิด 23/06/2565

AG3355
AG3355 แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา
แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา

ส.มีสุวรรณ-โรเร็กซ์ เกิด 01/05/2565

AG4994
AG4994 แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา
แข้งหน้า รำวง แม่นหูตา

ส.มีสุวรรณ-โรเร็กซ์ เกิด 23/06/2565

AG2932
AG2932 แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต
แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต

หงษ์หยก-หงษฟ้า เกิด 21/03/2565

AG4837
AG4837 แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต
แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต

หงษ์หยก-หงษ์ฟ้า เกิด 01/06/2565

AG4681
AG4681 แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต
แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต

หงษ์หยก-หงษ์ฟ้า เกิด 01/06/2565

AG3548
AG3548 แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต
แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต

หงษ์หยก-ทับทิมแดง เกิด 10/07/2565

AG4708
AG4708 แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต
แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต

เจ้าจก-โอเลี้ยง เกิด 01/06/2565

AG4839
AG4839 แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต
แข้งหน้า แผลหูตา ตีเจ็บ ลำโต

หงษ์หยก-เทามีดบิน เกิด 13/06/2565