ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG1694
AG1694 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ดำเจาะเกราะ-อินทรีย์แดง เกิด 15/10/2564

AG1706
AG1706 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด

17ยก-สามเอี่ยว เกิด 12/11/2564

AG2893
AG2893 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก

จงอางดำ-ไมโล เกิด 4/3/2565

AG2883
AG2883 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก

จงอางดำ-ไมโล เกิด 4/3/2565

AG2890
AG2890 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก

จงอางดำ-ไมโล เกิด 4/3/2565

AG2040
AG2040 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน

จงอางดำ-คมสะบัด เกิด 27/10/2564

AG1724
AG1724 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-สาโจ๊ก เกิด 15/10/2564

AG1725
AG1725 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-สาโจ๊ก เกิด 15/10/2564

AG1720
AG1720 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-สาโจ๊ก เกิด 15/10/2564

AG1862
AG1862 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 1/12/2564

AG1861
AG1861 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว, เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว, เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 1/12/2564

AG2776
AG2776 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-สามเอี่ยว เกิด 18/2/2565

AG2768
AG2768 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-สามเอี่ยว เกิด 18/2/2565

AG2767
AG2767 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-สามเอี่ยว เกิด 18/2/2565

AG2775
AG2775 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-สามเอี่ยว เกิด 18/2/2565

AG2772
AG2772 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-สามเอี่ยว เกิด 18/2/2565

AG1708
AG1708 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-เทา40000 เกิด 22/10/2564

AG1818
AG1818 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ไมโล-เทา40000 เกิด 5/11/2564

AG2125
AG2125 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา พม่าลีลา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา พม่าลีลา

20000-โอเลี้ยง เกิด 20/12/2564

AG2036
AG2036 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี

ทับทิมแดง-เทาสายฟ้า เกิด 5/11/2564

AG1096
AG1096 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-20000 เกิด 1/7/2564

AG1642
AG1642 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-แสนเหลี่ยม เกิด 15/10/2564

AG1845
AG1845 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ แผลหูตา พม่าลีลา แผลหูตา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ แผลหูตา พม่าลีลา แผลหูตา

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 12/11/2564

AG1675
AG1675 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ แผลหูตา พม่าลีลา แผลหูตา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ แผลหูตา พม่าลีลา แผลหูตา

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 20/10/2564

AG1671
AG1671 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ แผลหูตา พม่าลีลา แผลหูตา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ แผลหูตา พม่าลีลา แผลหูตา

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 20/10/2564

AG1745
AG1745 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-สามเอี่ยว เกิด 21/10/2564

AG1746
AG1746 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-สามเอี่ยว เกิด 21/10/2564

AG1742
AG1742 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-สามเอี่ยว เกิด 21/10/2564

AG2886
AG2886 เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท
เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 20/3/2565

AG3396
AG3396 เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท, กัดบ่า, ตีตัว, ทุบหลัง
เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท, กัดบ่า, ตีตัว, ทุบหลัง

เจ้าดู่-17ยก เกิด 21/10/2564

AG1748
AG1748 เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท, มุดมัด, กัดบ่า, ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท, มุดมัด, กัดบ่า, ตีตัว

เจ้าดู่-สามเอี่ยว เกิด 21/10/2564