ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF5934
AF5934 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ดอกไม้ไฟเกิด 22 มีนาคม 2563

AF6837
AF6837 ชนหัวสูง แผลวงแดง
ชนหัวสูง แผลวงแดง

ทับทิมแดงจูเนียร์-แจ้จ้าวจอมเกิด 12 พฤษภาคม 2563

AF8289
AF8289 ถอดถอย พม่าลีลา
ถอดถอย พม่าลีลา

สาย20000-โอเลี้ยงเกิด 1 กันยายน 2563

AF8290
AF8290 ถอดถอย พม่าลีลา
ถอดถอย พม่าลีลา

สาย20000-โอเลี้ยงเกิด 1 กันยายน 2563

AF8295
AF8295 ถอดถอย พม่าลีลา
ถอดถอย พม่าลีลา

สาย20000-โอเลี้ยงเกิด 1 กันยายน 2563

AF8304
AF8304 หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก
หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก

สาย 7766-20000เกิด 1 กันยายน 2563

AF8302
AF8302 หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก
หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก

สาย 7766-20000เกิด 1 กันยายน 2563

AF8305
AF8305 หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก
หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก

สาย 7766-20000เกิด 1 กันยายน 2563

AF8303
AF8303 หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก
หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก

สาย 7766-20000เกิด 1 กันยายน 2563

AF7899
AF7899 เลี้ยว ขี่ตีหลังคอ
เลี้ยว ขี่ตีหลังคอ

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 4 สิงหาคม 63

AF8287
AF8287 เอี้ยวตี จิ้ม หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้ม หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง

AF8284
AF8284 เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง

AF8281
AF8281 เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง

AF8278
AF8278 เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง

AF8279
AF8279 เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง

AF8286
AF8286 เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง

AF8277
AF8277 เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน
เอี้ยวตี จิ้มตี หน้าหงอน

สายทับทิมแดง-โอเลี้ยง