ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG0574
AG0574 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-สาโจ๊กเกิด 26/04/2564

AG0570
AG0570 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-สาโจ๊กเกิด 26/04/2564

AG0572
AG0572 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-สาโจ๊กเกิด 26/04/2564

AG0573
AG0573 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-สาโจ๊กเกิด 26/04/2564

AG0571
AG0571 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-สาโจ๊กเกิด 26/04/2564

AG0575
AG0575 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-สาโจ๊กเกิด 26/04/2564

AG0584
AG0584 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย

สายแจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยงเกิด 26/04/2564

AG0585
AG0585 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย

สายแจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยงเกิด 26/04/2564

AG0586
AG0586 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย

สายแจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยงเกิด 26/04/2564

AG0581
AG0581 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย

สายแจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยงเกิด 26/04/2564

AG0583
AG0583 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ขยับขยาย

สายแจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยงเกิด 26/04/2564

AF8527
AF8527 เลี้ยว ตีหลังคอ กัดทุบ
เลี้ยว ตีหลังคอ กัดทุบ

เจ้าแม็กซ์-เทา40000 เกิด 29/09/2563

AF9014
AF9014 เลี้ยว มุดมัด ตีข้อหัว
เลี้ยว มุดมัด ตีข้อหัว

สายเจ้าดู่-สามเอี่ยว เกิด 18/10/2563

AF8244
AF8244 เลี้ยว มุดมัด เข้าปีก ตีข้อหัว
เลี้ยว มุดมัด เข้าปีก ตีข้อหัว

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 26/08/2563

AF7897
AF7897 เลี้ยว มุดมัด เข้าปีก ตีข้อหัว
เลี้ยว มุดมัด เข้าปีก ตีข้อหัว

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 04/08/2563

AF7267
AF7267 เลี้ยว มุดมัด เข้าปีก ตีข้อหัว
เลี้ยว มุดมัด เข้าปีก ตีข้อหัว

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 23/06/2563

AF8634
AF8634 เลี้ยว เข้าปีก กัด ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัด ทุบหลัง

สายเจ้าดู่-17ยกเกิด 01/10/2563

AF7275
AF7275 เลี้ยว เข้าปีก ตีหลังคอ กัดทุบ
เลี้ยว เข้าปีก ตีหลังคอ กัดทุบ

สายเจ้าแม็กซ์-เจ้าดู่ เกิด 23/06/2563