ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF7416
AF7416 เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

เจ้าดู่-17ยก เกิด 9 กรกฎาคม 63

AF7422
AF7422 เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 6 กรกฎาคม 63

AF7418
AF7418 เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

เจ้าดู่-17ยก เกิด 9 กรกฎาคม 63

AF7421
AF7421 เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 6 กรกฎาคม 63

AF7419
AF7419 เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว ขี่ กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 6 กรกฎาคม 63

AF7402
AF7402 เลี้ยว เข้าปีก กัดตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัดตีตัว ทุบหลัง

ดอกไม้ไฟ-ไมโล เกิด 1 กรกฎาคม 63

AF7400
AF7400 เลี้ยว เข้าปีก กัดตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัดตีตัว ทุบหลัง

ดอกไม้ไฟ-ไมโล เกิด 1 กรกฎาคม 63

AF7353
AF7353 เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ดอกไม้ไฟ เกิด 5 กรกฎาคม 63

AF7354
AF7354 เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ดอกไม้ไฟ เกิด 5 กรกฎาคม 63

AF7355
AF7355 เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ดอกไม้ไฟ เกิด 5 กรกฎาคม 63

AF7351
AF7351 เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัดบ่าตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ดอกไม้ไฟ เกิด 5 กรกฎาคม 63

AF4074
AF4074 เอี้ยว เกี่ยวตี จิ้มตี หูตา หน้าหงอน
เอี้ยว เกี่ยวตี จิ้มตี หูตา หน้าหงอน

ทับทิมแดง-ทักษิณ เกิด 28 พฤศจิกายน 63

AF4598
AF4598 เอี้ยว เลี้ยวตี หยิบตีวงแดง หูตา
เอี้ยว เลี้ยวตี หยิบตีวงแดง หูตา

ทับทิมแดง-7766 เกิด 6 มกราคม 63