ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG0418
AG0418 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 16/4/2564

AG1168
AG1168 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 2/7/2564

AG1167
AG1167 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 2/7/2564

AG0844
AG0844 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-เทาแดง เกิด 6/6/2564

AG0845
AG0845 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-เทาแดง เกิด 6/6/2564

AG0601
AG0601 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 19/4/2564

AG0795
AG0795 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

สาโจ๊ก-โอเลี้ยง เกิด 11/6/2564

AF9726
AF9726 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-สาโจ๊ก เกิด 1/1/2564

AG0990
AG0990 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-สาโจ๊ก เกิด 4/6/2564

AG0989
AG0989 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-สาโจ๊ก เกิด 4/6/2564

AF8427
AF8427 ตีหน้าคอ ทุบหลัง หน้าหงอน ชนหัวสูง เอี้ยว
ตีหน้าคอ ทุบหลัง หน้าหงอน ชนหัวสูง เอี้ยว

ทักษิณ(ตะวันฉาย)-ทับทิมแดง เกิด 11/9/2563

AG0347
AG0347 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-แจ้จ้าวจอม เกิด 21/3/2564

AG0876
AG0876 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 6/6/2564

AG0825
AG0825 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 1/6/2564

AG0653
AG0653 ตีแรง, เข้าปีก, กัดบ่า, ตีตัว, ทุบหลัง
ตีแรง, เข้าปีก, กัดบ่า, ตีตัว, ทุบหลัง

ไมโล-โมเช่ เกิด 3/5/2564

AG0909
AG0909 ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ
ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ

407-เทาแดง เกิด 1/6/2564

AG0668
AG0668 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

อินทรีย์แดง-แม็กซ์ เกิด 6/5/2564

AG0915
AG0915 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

อินทรีย์แดง-17ยก เกิด 1/6/2564

AG0672
AG0672 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

อินทรีย์แดง-แม็กซ์ เกิด 6/5/2564

AG0664
AG0664 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

อินทรีย์แดง-แม็กซ์ เกิด 6/5/2564

AG0076
AG0076 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

สามเอี่ยว-17ยก เกิด 7/2/2564

AG0646
AG0646 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ดุดัน
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ดุดัน

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 12/5/2564

AG0647
AG0647 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ดุดัน
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว ดุดัน

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 12/5/2564

AG1123
AG1123 ม้าล่อ หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย พม่าลีลา
ม้าล่อ หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย พม่าลีลา

20000-แสนเหลี่ยม เกิด 9/7/2564

AG1121
AG1121 ม้าล่อ หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย พม่าลีลา
ม้าล่อ หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย พม่าลีลา

20000-แสนเหลี่ยม เกิด 9/7/2564

AG0478
AG0478 หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก
หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก

7766-ทักษิณ เกิด 4/4/2564

AG0722
AG0722 หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก
หนุน หน้าคอ ตีหน้า ตีซอก

7766-ทักษิณ เกิด 7/5/2564

AG0854
AG0854 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี

ทับทิมแดง-7766 เกิด 27/5/2564

AG0853
AG0853 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี

ทับทิมแดง-7766 เกิด 27/5/2564

AG0855
AG0855 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี

ทับทิมแดง-7766 เกิด 27/5/2564

AG0807
AG0807 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 1/6/2564

AG1259
AG1259 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 5/8/2564

AG0808
AG0808 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 1/6/2564

AF9459
AF9459 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ไมโล เกิด 10/12/2563

AG0893
AG0893 เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท
เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท

เจ้าดู่ (ฉลามดำ)-โมเช่ เกิด 7/6/2564

AG0632
AG0632 เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท
เลี้ยวขี่ทับ, สองคอ, ดุดัน, เชิงสนิท

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 1/5/2564

AG0641
AG0641 เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ดอกไม้ไฟ-โมเช่ เกิด 9/5/2564