ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF8949
AF8949 ขยับ ขยาย โยก แข้งหน้า ตีวงแดง
ขยับ ขยาย โยก แข้งหน้า ตีวงแดง

สาย โอเลี้ยง - พม่า 20,000 เกิด 23/10/63

AF9080
AF9080 ขยับขยาย ถอยตี ลำโต
ขยับขยาย ถอยตี ลำโต

สายโอเลี้ยง-เทาสายฟ้าเกิด 28/10/63

AF9084
AF9084 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000เกิด 28/10/63

AF9081
AF9081 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000เกิด 28/10/63

AF9049
AF9049 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000เกิด 1/11/63

AF9052
AF9052 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000เกิด 1/11/63

AF9050
AF9050 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000 เกิด 1/11/63

AF9079
AF9079 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000เกิด 28/10/63

AF9047
AF9047 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000 เกิด 1/11/63

AF9051
AF9051 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000 เกิด 1/11/63

AF9082
AF9082 ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แผลหูตา

สายโอเลี้ยง-20000เกิด 28/10/63

AF6339
AF6339 ตีเจ็บ บิดตี แปะตี ลำโต
ตีเจ็บ บิดตี แปะตี ลำโต

สายเทาสายฟ้า-โอเลี้ยงเกิด 26/4/63

AF6338
AF6338 ตีเจ็บ บิดตี แปะตี ลำโต
ตีเจ็บ บิดตี แปะตี ลำโต

สายเทาสายฟ้า-โอเลี้ยงเกิด 26/4/63

AF9072
AF9072 บิดตี ลำโต แผลวงแดง
บิดตี ลำโต แผลวงแดง

สายเทาสาายฟ้า-โอเลี้ยงเกิด 28/10/63

AF9068
AF9068 บิดตี ลำโต แผลวงแดง
บิดตี ลำโต แผลวงแดง

สายเทาสายฟ้า-โอเลี้ยงเกิด 28/10/63

AF9071
AF9071 บิดตี ลำโต แผลวงแดง
บิดตี ลำโต แผลวงแดง

สายเทาสายฟ้า-โอเลี้ยงเกิด 28/10/63

AF9069
AF9069 บิดตี ลำโต แผลวงแดง
บิดตี ลำโต แผลวงแดง

สายเทาสายฟ้า-โอเลี้ยงเกิด 28/10/63

AF6760
AF6760 ม้าล่อ รำวง พม่าลีลา
ม้าล่อ รำวง พม่าลีลา

สาย20000-7766เกิด 13/5/2563

AF7253
AF7253 เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

สายดอกไม้ไฟ-17ยกเกิด 19/6/63

AF6527
AF6527 เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เลี้ยวสองคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

สายดอกไม้ไฟ-17ยกเกิด 26/4/63