ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG4815
AG4815 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-สามเอี่ยว เกิด 13/06/2565

AG4810
AG4810 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-สามเอี่ยว เกิด 13/06/2565

AG4813
AG4813 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-สามเอี่ยว เกิด 13/06/2565

AG4814
AG4814 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-สามเอี่ยว เกิด 13/06/2565

AG4811
AG4811 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-สามเอี่ยว เกิด 13/06/2565

AG4802
AG4802 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-407 เกิด 19/06/2565

AG4804
AG4804 ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
ตีหน้าคอ กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-407 เกิด 19/06/2565

AG4710
AG4710 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-เจ้าจก เกิด 27/05/2565

AG4709
AG4709 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-เจ้าจก เกิด 27/05/2565

AG4721
AG4721 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-แสนเหลี่ยม เกิด 01/06/2565

AG4713
AG4713 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-เจ้าจก เกิด 27/05/2565

AG4712
AG4712 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-เจ้าจก เกิด 27/05/2565

AG4711
AG4711 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-เจ้าจก เกิด 27/05/2565

AG4715
AG4715 ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-แสนเหลี่ยม เกิด 01/06/2565

AG4729
AG4729 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-17ยก เกิด 19/06/2565

AG4732
AG4732 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-โอเลี้ยง เกิด 19/06/2565