ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG1189
AG1189 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 11/7/2564

AG1191
AG1191 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 11/7/2564

AG0843
AG0843 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ทักษิณ เกิด 6/6/2564

AG0950
AG0950 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 13/6/2564

AG1182
AG1182 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 11/7/2564

AG1074
AG1074 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 24/6/2564

AG2264
AG2264 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ดำเจาะเกราะ-17ยก เกิด 20/12/2564

AG0174
AG0174 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 12/3/2564

AG1864
AG1864 กัดบ่า ตีตัว เดินดัน เลี้ยวขี่ทับ สองคอ
กัดบ่า ตีตัว เดินดัน เลี้ยวขี่ทับ สองคอ

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 1/12/2564

AG2330
AG2330 ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา
ขยับขยาย ถอยตี แข้งหนั้ดโยก แผลหูตา

โอเลี้ยง-20000 เกิด 23/12/2564

AG2391
AG2391 ตีเจ็บ แผลหูตา แข้งเปล่า แข้งหน้า
ตีเจ็บ แผลหูตา แข้งเปล่า แข้งหน้า

คมสะบัด-โอเลี้ยง เกิด 18/1/2565

AG1656
AG1656 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-17ยก เกิด 13/10/2564

AG1599
AG1599 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-ทักษิณ เกิด 4/10/2564

AG1658
AG1658 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-17ยก เกิด 13/10/2564

AG1392
AG1392 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-ทักษิณ เกิด 9/8/2564

AG0921
AG0921 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-ทักษิณ เกิด 7/6/2564

AG1524
AG1524 ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ
ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ

407-เทาแดง เกิด 29/8/2564

AG1785
AG1785 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว เลี้ยวขี่ทับ สองคอ
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว เลี้ยวขี่ทับ สองคอ

อินทรีย์แดง-เจ้าดู่ เกิด 17/11/2564

AG2366
AG2366 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-โมเช่ เกิด 14/1/2565

AG2065
AG2065 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 19/11/2564

AG2160
AG2160 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 16/12/2564

AG2078
AG2078 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 16/11/2564

AG2116
AG2116 มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
มุดมัด เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ไมโล เกิด 20/12/2564

AG2457
AG2457 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-แจ้จ้าวจอม เกิด 14/1/2565

AG2453
AG2453 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย แผลหูตา

แสนเหลี่ยม-แจ้จ้าวจอม เกิด 14/1/2565

AG2035
AG2035 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี

ทับทิมแดง-เทาสายฟ้า เกิด 5/11/2564

AG1711
AG1711 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี

ทับทิมแดง-7766 เกิด 22/10/2564

AG2260
AG2260 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี แผลหูตา
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว จิ้มตี แผลหูตา

ทับทิมแดง-แสนเสียบ เกิด 20/12/2564

AG1967
AG1967 หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว ตีเจ็บ
หน้าหงอน หนุนตี แปะตี เอี้ยว ตีเจ็บ

แจ้จ้าวจอม-ทับทิมแดง เกิด 8/12/2564

AG2195
AG2195 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-20000 เกิด 16/12/2564

AG1970
AG1970 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-20000 เกิด 17/12/2564

AG2129
AG2129 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ ถอดถอย พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-20000 เกิด 20/12/2564

AG1841
AG1841 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-แสนเหลี่ยม เกิด 12/11/2564

AG2171
AG2171 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-จงอางดำ เกิด 16/12/2564

AG2169
AG2169 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-จงอางดำ เกิด 16/12/2564

AG2176
AG2176 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-จงอางดำ เกิด 16/2/2564

AG2178
AG2178 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ยอดฉัตร เกิด 16/12/2564

AG2181
AG2181 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ยอดฉัตร เกิด 16/12/2564

AG2180
AG2180 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

จงอางดำ-ยอดฉัตร เกิด 16/12/2564

AG2062
AG2062 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ยอดฉัตร-ดำเจาะเกราะ เกิด 5/11/2564

AG2044
AG2044 เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน เข้าปีก กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่-ดำเจาะเกราะ เกิด 5/11/2564

AF5689
AF5689 แผลหูตา โยนแข้งหน้า แผลคม
แผลหูตา โยนแข้งหน้า แผลคม

เทามีดบิน(หนึ่งเหนือ)-เทาสามแสน เกิด 21/9/2564