ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AG4615
AG4615 push, bite the shoulder, hit the body, hit the back
push, bite the shoulder, hit the body, hit the back

โมเช่-เจ้าแม็กซ์ เกิด 27/05/2565

AG3469
AG3469 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ทักษิณ เกิด 29/09/2564

AG2377
AG2377 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ทักษิณ เกิด 02/01/2565

AG2476
AG2476 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ทักษิณ เกิด 07/02/2565

AG2375
AG2375 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ทักษิณ เกิด 02/01/2565

AG2334
AG2334 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก-ทักษิณ เกิด 16/12/2564

AG2373
AG2373 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก(ไทสัน)-ทักษิณ เกิด 02/01/2565

AG4605
AG4605 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ดำเจาะเกราะ-เทา40000 เกิด 24/05/2565

AG2794
AG2794 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง ตีคอ
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง ตีคอ

17ยก(ไทสัน)-เทาแดง เกิด 12/02/2565

AG1474
AG1474 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง ตีคอ
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง ตีคอ

17ยก(ไทสัน)-เทาแดง เกิด 27/08/2564

AG2230
AG2230 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด

ดำเจาะเกราะ-สามเอี่ยว เกิด 27/12/2564

AG2493
AG2493 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง มุดมัด เข้าปีก

เทา40000-ไมโล เกิด 18/01/2565

AG4648
AG4648 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน

เทาสายฟ้า-ทับทิมแดง เกิด 26/05/2565

AG4609
AG4609 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน

เทาสายฟ้า-ทับทิมแดง เกิด 01/06/2565

AG4650
AG4650 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน

เทาสายฟ้า-ทับทิมแดง เกิด 26/05/2565

AG4608
AG4608 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา หน้าหงอน

เทาสายฟ้า-ทับทิมแดง เกิด 01/06/2565

AG1605
AG1605 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-ทักษิณ เกิด 04/10/2564

AG2307
AG2307 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-17ยก เกิด 07/01/2565

AG2663
AG2663 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-ทักษิณ เกิด 28/01/2565

AG2308
AG2308 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-17ยก เกิด 07/01/2565

AG2446
AG2446 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-ทักษิณ เกิด 01/01/2565

AG2305
AG2305 ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ
ทุบหลัง กัดบ่า ตีหลัง ตีหน้าคอ

407-17ยก เกิด 07/01/2565

AG2858
AG2858 ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ
ทุบหลัง เลี้ยว ตีหลัง ตีคอ หลังคอ

407-เทาแดง เกิด 06/03/2565

AG2379
AG2379 หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา
หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา

ทับทิมแดง-ทักษิณ เกิด 11/01/2565

AG1567
AG1567 หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา
หน้าหงอน หนุนตี เอี้ยว แผลหูตา

ทับทิมแดง-ทักษิณ เกิด 12/09/2564

AG2887
AG2887 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 20/03/2565

AG2467
AG2467 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-สามเอี่ยว เกิด 20/01/2565

AG2519
AG2519 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 30/01/2565

AG2832
AG2832 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน กัดบ่า ตีตัว
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ เดินดัน กัดบ่า ตีตัว

เจ้าดู่-โมเช่ เกิด 06/03/2565

AG3017
AG3017 แผลหูตา โยนแข้งหน้า แผลคม
แผลหูตา โยนแข้งหน้า แผลคม

เทามีดบิน(หนึ่งเหนือ)-แจ้จ้าวจอม เกิด 14/03/2565