ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

คนเลี้ยงไก่ทุกคน

อยากได้ไก่เก่งไว้ในครอบครอง

เรียงลำดับตาม :
AF8037
AF8037 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

17ยก (ไทสัน)-เทาแดง เกิด 20/8/2563

AG0422
AG0422 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 16/4/2564

AG0464
AG0464 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-เทาแดง เกิด 29/3/2564

AG0459
AG0459 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 9/4/2564

AG0525
AG0525 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 9/4/2564

AG0526
AG0526 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 9/4/2564

AG0537
AG0537 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 11/4/2564

AG0462
AG0462 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 9/4/2564

AG0460
AG0460 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

ทักษิณ-17ยก เกิด 9/4/2564

AG0085
AG0085 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน มุดมัด

อินทรีย์แดง-เจ้าแม็กซ์ เกิด 11/2/2564

AG0083
AG0083 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน มุดมัด

อินทรีย์แดง-เจ้าแม็กซ์ เกิด 11/2/2564

AG0082
AG0082 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน มุดมัด
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน มุดมัด

อินทรีย์แดง-เจ้าแม็กซ์ เกิด 11/2/2564

AF9791
AF9791 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน เข้าปีก
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน เข้าปีก

อินทรีย์แดง-ไมโล เกิด 15/1/2564

AF9969
AF9969 กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน เข้าปีก
กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง เดินดัน เข้าปีก

อินทรีย์แดง-ไมโล เกิด 4/2/2564

AF9390
AF9390 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 2/12/2563

AF9386
AF9386 ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา
ตีเจ็บ บิดตี ลำโต แทงตอจัด แผลหูตา

เทาสายฟ้า-โอเลี้ยง เกิด 2/12/2563

AG0610
AG0610 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 23/4/2564

AG0608
AG0608 มุดมัด กัดบ่า ตีตัว
มุดมัด กัดบ่า ตีตัว

สามเอี่ยว-เจ้าดู่ เกิด 23/4/2564

AG0406
AG0406 หนุน ตีหน้า หน้าหงอน ชนตัวสูง เอี้ยว
หนุน ตีหน้า หน้าหงอน ชนตัวสูง เอี้ยว

7766-ทับทิมแดง เกิด 4/4/2564

AG0400
AG0400 หนุน ตีหน้า หน้าหงอน ชนตัวสูง เอี้ยว
หนุน ตีหน้า หน้าหงอน ชนตัวสูง เอี้ยว

7766-ทับทิมแดง เกิด 4/4/2564

AF8462
AF8462 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย

โอเลี้ยง-20000 เกิด 9/9/2563

AF9782
AF9782 หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย
หน้าหงอน ขยับขยาย ถอดถอย

โอเลี้ยง-20000 เกิด 13/1/2564

AF8211
AF8211 หน้าหงอน ชนตัวสูง เอี้ยว
หน้าหงอน ชนตัวสูง เอี้ยว

ทับทิมแดง-7766 เกิด 20/8/2563

AF9584
AF9584 หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ พม่าลีลา
หน้าหงอน หัวสูง ตีเจ็บ พม่าลีลา

แจ้จ้าวจอม-20000 เกิด 17/12/2563

AG0311
AG0311 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 17/3/2564

AG0295
AG0295 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 8/3/2564

AG1543
AG1543 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 17/3/2564

AG0309
AG0309 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 17/3/2564

AG0307
AG0307 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 17/3/2564

AF9645
AF9645 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 10/1/2564

AG0297
AG0297 หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด
หน้าหงอน แผลหูตา ชนหัวสูง ขยับขยาย แทงตอจัด

แจ้จ้าวจอม-โอเลี้ยง เกิด 8/3/2564

AF8958
AF8958 เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง
เดินดัน กัดบ่า ตีตัว ทุบหลัง

โมเช่- 17ยก เกิด 18/10/2563

AF9511
AF9511 เลี้ยว มุดมัด ตีตัว ตีหลัง
เลี้ยว มุดมัด ตีตัว ตีหลัง

เจ้าแม็กซ์ - 17ยก เกิด 16/12/2563

AF9758
AF9758 เลี้ยว เข้าปีก กัด ทุบหลัง
เลี้ยว เข้าปีก กัด ทุบหลัง

เจ้าดู่-17ยก เกิด 10/1/2564

AG0272
AG0272 เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท
เลี้ยวขี่ทับ สองคอ ดุดัน เชิงสนิท

เจ้าดู่-ไมโล เกิด 2/3/2564