ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา

CF Fighting Cock

อาหารเข้มข้นไก่ชนเบอร์ 10 (ชนิดเม็ด)

สำหรับ : ไก่ชนระยะเล็ก

อ่านต่อ
อาหารไก่ชนเบอร์ 11 (ชนิดเม็ดบี้)

สำหรับ : ไก่ชนระยะรุ่น

อ่านต่อ
อาหารไก่ชนเบอร์ 19 (ชนิดเม็ด)

สำหรับ : ไก่ชนตัวผู้ระยะรุ่น

อ่านต่อ
อาหารไก่ชนเบอร์ 20 (ชนิดเม็ด)

สำหรับ : ไก่ชนตัวผู้

อ่านต่อ