ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
อาหารเข้มข้นไก่ชนเบอร์ 10 (ชนิดเม็ด)

อาหารเข้มข้นไก่ชนเบอร์ 10 (ชนิดเม็ด)

สำหรับ : ไก่ชนระยะเล็ก

ระยะการใช้ : อายุแรกเกิด - 2 เดือน

อาหารไก่แนะนำ