ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
อาหารไก่ชนซีพีสูตร 1

อาหารไก่ชนซีพีสูตร 1

(สำหรับไก่ชนอายุ 2-8 เดือน) สร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้สมดุล

หลังฟักออกจากไข่ถือว่าลูกไก่ได้รับพัธุกรรมชั้นดีมาจากพ่อแม่แล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่จะอนุบาลเลี้ยงดูลูกไก่ให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นยอดไก่ชนที่สใบูรณ์แข็งแรงในอนาคต

การเริ่มต้นที่ดีโดยการเอาใจใส่ดูแลอย่างถูกวิธีจากเจ้าของ และมีอาหารคุณภาพดีให้อย่างเพียงพอย่อมเป็นการบ่งชี้อนาคตที่ดีของลูกไก่ลูกไก่จะสมบูรณ์แข็งแรงหรืออ่อนแอ ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูในช่วงนี้

ลูกไก่แรกเกิดต้องการความอบอุ่นและอาหารคุณภาพดีซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกัน การพัฒนาระบบอวัยวะภายในทั้งระบบหมุนเวียนเลือดที่รวมถึงการพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจ เส้นเลือด ปอด การพัฒนาของตับ ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมการใช้ประโยชน์จากสารอาหาร การพัฒนาระบบย่อยและดูดซึมอาหารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดอายุขัย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบโครงสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของความแข็งแกร่ง การพัฒนาของระบบร่างกายทั้งหมดที่กล่าวถึง ล้วนได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากอาหารที่ลูกไก่ได้รับเข้าไป

อาหารไก่ชนซีพี สูตร 1 เป็นสูตรพิเศษสำหรับสร้างพื้นฐานชีวิตไก่ชนให้แข็งแกร่ง มีระดับพลังงานที่เหมาะสมเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ลูกไก่เเละเป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิตไปสู่จุดหมาย มีระดับโปรตีนเพียงพอพร้อมกรดอมิโนที่จำเป็นสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโต และสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีการปรับสัดส่วนของโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุให้เหมาะสมต่อการพัฒนาของระบบโครงสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรง ลูกไก่จึงมีโครงสร้างกระดูกสมบูรณ์แข็งแรง ได้สัดส่วนพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นยอดไก่ชนในอนาคต เลี้ยงลูกไก่ด้วย อาหารไก่ชนซีพี สูตร 1 ตั้งแต่เเรกเกิดจนถึง 2 เดือน จะเห็นถึงพัฒนาการของลูกไก่อย่างชัดเจน ทั้งโครงสร้างรูปร่าง และหน้าตาที่สดใส มีชีวิต ชีวา พร้อมเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไป

อาหารไก่แนะนำ