ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
อาหารไก่ชนซีพีสูตร 4

อาหารไก่ชนซีพีสูตร 4

(สำหรับแม่พันธุ์ 6 เดือน ขึ้นไป) สร้างความสมบูรณ์พันธุ์และสนับสนุนการถ่ายทอดพันธุกรรม

หัวใจสำคัญของแม่พันธุ์ คือการถ่ายทอดลักษณะสำคัญทางพันธุกรรมไปสู่ลูก ทั้งความสมบูรณ์แข็งแรง และความเก่งแม่พันธุ์ที่อ่อนแอไม่สมบูรณ์ย่อมไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะความสมบูรณ์ไปสู่ลูกได้ แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถส่งผ่านข้อมูลทางพันธุกรรมไปสู่ลูกได้ได้อย่างสมบูรณ์

อาหารไก่ชน ซีพี สูตร 4 มีสารอาหารครบถ้วนทั้งพลังงาน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารเสริมที่ช่วยให้แม่พันธุ์มีสุขภาพดี สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง การถ่ายทอดลักษณะเด่นทางพันธุกรรมไปยังเซลล์สืบพันธุ์อย่างเต็มที่ พร้อมสำหรับรับการผสมจากน้ำเชื้อพันธุ์ชั้นดีจากพ่อพันธุ์ตัวเก่งก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ต่อไป

นอกจากนี้อาหารไก่ชนซีพี สูตร 4 ยังได้คำนวนสัดส่วนของ สารอาหาร ให้เหมาะสำหรับการพัฒนา และสร้างรังไข่ให้สมบูรณ์ มีการสะสมอาหารในไข่แดงไว้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนหลังการปฎิสนธิ ช่วยให้การพัฒนาของตัวอ่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีอัตราการฟักออกสูง

ลูกไก่ที่ฟักออกมาจากไข่มีความสมบูรณ์แข็งแรง บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรม จากพ่อแม่อย่างบริบูรณ์ พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นยอดนักสู้ที่แข็งแกร่งในอนาคต

อาหารไก่แนะนำ