ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
นโยบายการรับคืนสินค้า

นโยบายการรับคืนสินค้า


  • ภายในประเทศรับคืนภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากส่งสินค้าให้ โดยค่าขนส่งสินค้ากลับฟาร์ม ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
  • ต่างประเทศไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ